ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2560) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2560) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

        วันนี้ (17 พฤษภาคม 2560) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆดังนี้
 1. ผลการพิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของ คทช.จังหวัด ในปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560
 2. กำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของกรมป่าไม้ , พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม , พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของกรมที่ดิน , พื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมในนิคมสร้างตนเอง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผลการพิจารณาพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ในพื้นที่ป่าชายเลน ตามนโยบายรัฐบาลของ คทช.จังหวัด ในปีงบประมาณ 2560
          ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดที่ดินทำกินด้วยความตั้งใจจริงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนผู้ยากไร้ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดหาที่ดินได้ทั้งสิ้น (พ.ศ. 2558-2560) จำนวน 249 พื้นที่ 66 จังหวัด เนื้อที่ 708,529-0-79.70 ไร่