ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (19 พ.ค.60) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. ครั้ง 5/๒๕๖๐

วันนี้ (19 พ.ค.60) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. ครั้ง 5/๒๕๖๐

          วันนี้ (19 พ.ค.60) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. ครั้ง 5/๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงนโยบายสำคัญของรัฐบาล และการสรุปผลงาน 3 ปีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่