ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้เขียนรายงานสถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมระดับโลก ฉบับที่ ๖ ครั้งที่ ๒ (The Sixth Global Environment Outlook’s Second Global Authors Meeting)

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้เขียนรายงานสถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมระดับโลก ฉบับที่ ๖ ครั้งที่ ๒ (The Sixth Global Environment Outlook’s Second Global Authors Meeting)

          เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้เขียนรายงานสถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมระดับโลก ฉบับที่ ๖ ครั้งที่ ๒ (The Sixth Global Environment Outlook’s Second Global Authors Meeting) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถ้อยแถลงถึงความสำคัญของการรายงาน GEO ซึ่งเป็นรายงานประเมินสถานการณ์และแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกเพื่อนำไปเป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อประเมินตัวเลือกด้านนโยบายต่างๆ ในการพัฒนาให้ก้าวสู่โลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้น โดยมีผู้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิด ได้แก่ Dr. Dechen Tsering ผู้อำนวยการบริหารและผู้แทนถาวร UN Environment ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก, Prof. Jian Liu ตำแหน่ง Chief Scientist ของ UN Environment , Prof. Paul Ekins และ Prof. Joyeeta Gupta ตำแหน่ง Co-chairs ของ GEO-6 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้เขียนรายงาน GEO-6 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จากทั่วโลก

แกลเลอรี่