ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยประสานงานหลัก (National Focal Point) คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (AWGEE) ของประเทศไทย มีภารกิจในการส่งเสริมความร่วมมือการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยประสานงานหลัก (National Focal Point) คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (AWGEE) ของประเทศไทย มีภารกิจในการส่งเสริมความร่วมมือการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยประสานงานหลัก (National Focal Point) คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (AWGEE) ของประเทศไทย มีภารกิจในการส่งเสริมความร่วมมือการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล อนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ครั้งที่ 9 นี้ โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องอยุธยา ชั้น 8 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ มี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับ และ Mrs.Martinah Haji Tamit ประธานคณะทำงานฯ กล่าวเปิดงาน
 

แกลเลอรี่