Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2560) เวลา 14.00 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส. ในหัวข้อ การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 ประจำปี 2560 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด Connecting People to Nature : I’m With Nature "ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2560) เวลา 14.00 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส. ในหัวข้อ การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 ประจำปี 2560 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด Connecting People to Nature : I’m With Nature "ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
                       วันนี้ (25 พฤษภาคม 2560) เวลา 14.00 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส. ในหัวข้อ การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 ประจำปี 2560 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด Connecting People to Nature : I’m With Nature "ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
                           องค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เพื่อกระตุ้นสร้างความตื่นตัวต่อวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก และหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยในปี 2560 นี้ ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกว่า Connecting People to Nature : I’m With Nature "ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาไว้ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของธรรมชาติ สร้างความเข้าใจ และแสดงเจตนารมณ์ที่จะช่วยป้องกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั่วโลก
                            กระทรวงทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. รณรงค์สร้างความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ และเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล โดยในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นี้ ประชาชนยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อกับธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทั่วประเทศ โดยจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบส่วนลดค่าที่พักในอุทยานแห่งชาติ 30%
- กรมป่าไม้ แจกกล้าไม้ฟรีในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ รอยัล พารากอนฮอล์ ชั้น 5 สยามพารากอน หรือสามารถติอต่อขอรับได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ทั่วประเทศ
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต (Phuket AQuarium) จังหวัดภูเก็ต
- องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าสวนสัตว์ทั่วประเทศ
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนป่าทั่วประเทศ และส่วนลดค่าที่พัก 50% และยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
- องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั่วประเทศ

แกลเลอรี่