ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (2 มิถุนายน 2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม International CSR Summit 2017 โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและความท้าทายความยั่งยืนระดับโลก ภายใต้หัวข้อหลักคือ

วันนี้ (2 มิถุนายน 2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม International CSR Summit 2017 โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและความท้าทายความยั่งยืนระดับโลก ภายใต้หัวข้อหลักคือ

     วันนี้ (2 มิถุนายน 2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม International CSR Summit 2017 โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและความท้าทายความยั่งยืนระดับโลก ภายใต้หัวข้อหลักคือ  " Sustainability Beyond Borders” มุ่งเน้นการส่งเสริมความสำคัญของความยั่งยืนและการขับเคลื่อนธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักคิดด้าน CSR ในระดับโลก นักปฏิบัติ นักพูด และผู้นำจากองค์กรต่างๆ จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ณ โรงแรม Renaissance กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่