ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน "World Environment Day 2017 : Connecting People to Nature” ร่วมกันอนุรักษ์น้ำและท้องทะเลให้คงอยู่เพื่อทุกคน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน "World Environment Day 2017 : Connecting People to Nature” ร่วมกันอนุรักษ์น้ำและท้องทะเลให้คงอยู่เพื่อทุกคน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน "World Environment Day 2017 : Connecting People to Nature” ร่วมกันอนุรักษ์น้ำและท้องทะเลให้คงอยู่เพื่อทุกคน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ,โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "Connecting People to Nature : I’m With Nature+ Clean Seas” ซึ่งปีนี้เน้นการรณรงค์การคืนธรรมชาติให้กับทะเล 
     สืบเนื่องจากปัญหาขยะทะเลเป็นปัญหามลพิษ ที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ โดยเฉพาะขยะที่ส่งผลกระทบรุนแรง และเป็นวงกว้างต่อระบบนิเวศทางทะเล ปัญหาขยะทะเล โดยเฉพาะพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยากและส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหาร จึงไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นปัญหาข้ามพรมแดน ที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยความร่วมมือในระดับภูมิภาค และจะต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเอกชน และประชาสังคมในการขับเคลื่อนและรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลประเภทขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

แกลเลอรี่