ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (14 มิถุนายน 2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน "องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” โดยมีนางสุณีย์ ปิยะพันธุ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้บริหารระดับสูงของทส. นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมงาน ณ ห้องบีซีซี ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การจัดการน้ำเสีย ได้จัดกิจกรรมโครงการ "องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานองค์ความรู้ที่มีคุณค่าด้านการจัดการน้ำเสีย โดยในงานได้จัดให้มีนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆดังนี้

วันนี้ (14 มิถุนายน 2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน "องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” โดยมีนางสุณีย์ ปิยะพันธุ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้บริหารระดับสูงของทส. นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมงาน ณ ห้องบีซีซี ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การจัดการน้ำเสีย ได้จัดกิจกรรมโครงการ "องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานองค์ความรู้ที่มีคุณค่าด้านการจัดการน้ำเสีย โดยในงานได้จัดให้มีนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆดังนี้

          วันนี้ (14 มิถุนายน 2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน "องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” โดยมีนางสุณีย์ ปิยะพันธุ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้บริหารระดับสูงของทส. นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมงาน ณ ห้องบีซีซี ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การจัดการน้ำเสีย ได้จัดกิจกรรมโครงการ "องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานองค์ความรู้ที่มีคุณค่าด้านการจัดการน้ำเสีย โดยในงานได้จัดให้มีนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆดังนี้ 
               1) การบรรยายพิเศษเรื่อง"องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
          เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้บรรยาย 
               2) นิทรรศการการสร้างสรรค์การจัดการน้ำเสีย ตามแนวพระราชดำริ ,การแสดงผลงานการรักษาสิ่งแวดล้อม และ
          กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
               3) การมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่มีผลงานด้านความร่วมมือการจัดการน้ำเสีย
          จำนวน 39 แห่ง 
               4) พิธีลงนามปฏิญญาว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่