ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน อ.ส.พ.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน อ.ส.พ.

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “การขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามถนน หรืออุโมงค์ทางเดินลอดถนน รวมทั้งป้ายสัญญาณจราจรกรมทางหลวงเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการข้ามถนนให้กับนักท่องเที่ยว" ร่วมกับนายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2  พร้อมทั้งประชุมหารือการขับเคลื่อนประเด็น “การขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าขององค์การสวนพฤกษศาสตร์” ร่วมกับ ผู้แทนส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และผู้แทนจากสำนักจัดการพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการครั้งที่ 1  โดยมี นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การสสนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แกลเลอรี่