ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปฏิบัติการรับมือภัยแล้ง

ปฏิบัติการรับมือภัยแล้ง

ปฏิบัติการรับมือภัยแล้ง

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, เผยแพร่: อาทิตยา