ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การตรวจราชการของ ผต.ทส.(นายโสภาณ ทองดี)ร่วมกับแม่ทัพภาคที่ 3 บินสำรวจสถานการณ์หมอกควันไฟป่า จ.เชียงใหม่ 4 เม.ย.62

การตรวจราชการของ ผต.ทส.(นายโสภาณ ทองดี)ร่วมกับแม่ทัพภาคที่ 3 บินสำรวจสถานการณ์หมอกควันไฟป่า จ.เชียงใหม่ 4 เม.ย.62