ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ของ หน.ผต.(นายเสริมยศ สมมั่น) ณ จ.ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ 4 เม.ย.62

การตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ของ หน.ผต.(นายเสริมยศ สมมั่น) ณ จ.ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ 4 เม.ย.62