ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายงานการปฏิบัติการฯ ตามแผนงานบูรณาการร่วมป้องกันไฟป่า

รายงานการปฏิบัติการฯ ตามแผนงานบูรณาการร่วมป้องกันไฟป่า

รายงานการปฏิบัติการฯ ตามแผนงานบูรณาการร่วมป้องกันไฟป่า

วันที่ 6 เมษายน 2562 - รายงานการปฏิบัติการฯ ตามแผนงานบูรณาการร่วมป้องกันไฟป่า ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ และ 9 จังหวัด ในภาคเหนือ ตามที่ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้ ปรับแผนการปฎิบัติการควบคุมไฟป่า ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือโดยใช้แผนเชิงรุกโดยจัดทำชุดปฎิบัติระดับพื้นที่ร่วมบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นการบังคับใช้กฎหมายต่อการลักลอบจุดไฟเผาป่า และการตวจสอบขยายผลคัดแยกกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตป่าไม้ เพื่อติดแบ็ลคลิส กรณีที่ไม่ให้ความร่วมมือร่วมใจนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ขอรายงานสถานการณ์ภาพรวม ดังนี้

1. ชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังตรึงกำลังกระจายเคลื่อนย้ายชุดปฏิบัติการฯ ร่วมบูรณาการกับทีมดับไฟป่าของหน่วยอื่นๆ สามารถเข้าควบคุมไฟป่า ที่เกิดขึ้นในหลายจุดในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจากดาวเทียม Modis ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เหลือจุดความร้อนจำนวน 9 จุด

2.การลงพื้นที่ของชุดปฏิบัติการฯ สร้างความรู้ความเข้าใจในระดับตำบลแบบบูรณาการ และการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มลักลอบเผาป่า รวมทั้งการเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบเผาป่าขึ้นอีกสามารถปฏิบัติการได้ผลยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังในพื้นที่ตลอดเวลา

3.ข้อมูลเปรียบเทียบจุดความร้อน (ระบบ Modis ข้อมูลเมื่อเวลา 00.23 น)ในพื้นที่ 9 จังหวัด มีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่อง

4. สภาพปัญหา ไฟป่าที่ยังลุกไหม้อยู่ จะอยู่ในเขตภูเขาสูงชันและห่างถนน การเดินทางเข้าดับไฟทำด้วยความยากลำบาก เจ้าหน้าที่ต้องวางแผนแพ็คโหลด, อุปกรณ์ยังชีพ เข้าไปด้วยโดยจะอยู่ได้ตามเสบียงอาหารประมาณ 3 วันและสับเปลี่ยนกำลัง กรณีภูเขาสูงชันจะต้องส่ง ฮ.ของฝูงบินพิทักษ์ป่า (ทส) เข้าเสริมการทิ้งน้ำดับไฟ แต่บางจุดไม่เหมาะสมทางด้านแหล่งน้ำและทัศนวิสัยในการบิน จำเป็นต้องใช้กำลังภาคพื้นดินอย่างเดียว

5. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ประสานทีมด้านวิชาการ เร่งเก็บรวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา ที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ และอื่นๆ เพื่อจะนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งระบบ เพื่อสร้างแผนรองรับการควบคุมไฟป่า ให้เป็นระบบต่อไป

โดยมีสถานการณ์ไฟป่า ในระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 ดังนี้
- วันที่ 1 เมษายน 2562 จุดความร้อนทั้ง 9 จังหวัดรวม 325 จุด และเป็นในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 87 จุด
- วันที่ 2 เมษายน 2562 จุดความร้อนทั้ง 9 จังหวัด รวม 215 จุด และเป็นในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 70 จุด
- วันที่ 3 เมษายน 2562 จุดความร้อนทั้ง 9 จังหวัด รวม 97 จุด และเป็นในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 18 จุด
- วันที่ 4 เมษายน 2562 จุดความร้อนทั้ง 9 จังหวัด รวม 56 จุด และเป็นในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 6 จุด
- วันที่ 5 เมษายน 2562 จุดความร้อนทั้ง 9 จังหวัด รวม 59 จุด และเป็นในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 9 จุด

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ รายงาน

ข้อมูลโดย: กรมป่าไม้, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่