ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ชุดเฉพาะกิจร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับชุมชน

ชุดเฉพาะกิจร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับชุมชน

ชุดเฉพาะกิจร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับชุมชน"

รายงานผลการปฎิบัติงาน วันที่ 8 เมษายน 2562 ชุดปฎิบัติการจิตวิทยาแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตำบลแม่ทะลบ ประกอบด้วย ปกครองอำเภอไชยปราการ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.3 (โป่งจ้อก) จนท.อุทยานดอยเวียงผา ชุด บก.ควบคุม ศป ปส.ชน.ที่ 1 ผญบ.ม.5 ผญบ.ม.4 ตำบลแม่ทะลบ ชุด อบต.แม่ทะลบ และหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ทะลบหลวง ร่วมออกปฎิบัติงานลาดตระเวน บริเวณพื้นที่ป่า พิกัด 533081 2182702 เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ และได้ ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านห้วยบวกหมู หมู่ที่ 4 ต.แม่ทะลบ ห้ามชุมชนเผาเด็ดขาด เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน และ ไฟป่า

ภาพและข่าว: กรมป่าไม้, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่