ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ระดมพลกว่า 4,000 นายตั้งจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ทุกเขตอุทยานถึงชายหาดทั่วไทย

ทส. ระดมพลกว่า 4,000 นายตั้งจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ทุกเขตอุทยานถึงชายหาดทั่วไทย

ทส. ระดมพลกว่า 4,000 นายตั้งจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ทุกเขตอุทยานถึงชายหาดทั่วไทย

เทศกาลสงกรานต์ของทุกปีหลายคนเดินทางกลับภูมิลำเนาและวางแผนออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจะได้รับความนิยมและเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลทั่วประเทศ ได้เตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 17 เมษายน 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ ทส. ในพื้นที่กว่า 4,000 นาย ให้การดูแลและอำนวยความสะดวก นอกจากนี้ พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมจัดเตรียมสรรพกำลัง อุปกรณ์ช่วยเหลือ และยานพาหนะต่าง ๆ ในการอำนวยการความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ด้าน นายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้หน่วยป้องกันรักษาป่าและหน่วยงานภาคสนามอื่นๆ ได้แก่ สถานีเพาะชำกล้าไม้ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ที่ตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักและสายรอง พร้อมจัดตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน 265 จุด มีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ประจำการจุดละ 6 นาย และมียานพาหนะประจำจุดเพื่อรับส่ง ผู้ป่วย หรือผู้ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน รวม 1,590 นาย อีกทั้งได้จัดเตรียมน้ำดื่ม กาแฟ ผลไม้ ห้องน้ำไว้บริการ และมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรป่าไม้เสนารักษ์คอยดูแล ทั้งนี้ ได้จัดทำป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหรือขอรับความช่วยเหลือ ติดตั้งไว้หน้าจุดบริการประชาชนทุกจุดด้วย

ส่วนพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลกว่า 545 คน รถยนต์ 57 คัน เรือ 37 ลำ และจะเพิ่มความสำคัญบริเวณท่าเทียบเรือ 19 แห่ง และชายหาดสำคัญอีก 24 แห่ง ซึ่งนายจตุพร กล่าวว่า “ชายหาดที่สำคัญ ๆ ของไทยเช่น หาดป่าตอง หาดบางแสน หาดหัวหิน หาดชะอำ เกาะสมุย เป็นต้น โดยทั่วไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนพาครอบครัวมาพักผ่อนกับวันละนับหมื่น ๆ คน ด้วยความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้จัดวางกำลังไว้ในทุกจุดที่สำคัญ ๆ ทั้งนี้ อยากจะฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนด้วยความห่วงใยว่าการท่องเที่ยวเล่นน้ำทะเลที่ถูกต้องและปลอดภัยจะต้องสวมใส่ชูชีพ ซึ่งกรมฯ ได้จัดไว้ให้บริการตามหาดที่สำคัญ ๆ ด้วยแล้ว และขอย้ำเตือนด้วยอย่างยิ่งว่า จะต้องไม่หยิบเก็บปะการังจากธรรมชาติมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นสมบัติส่วนตัวอย่างเด็ดขาด เพราะปะการังเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน” อธิบดีจตุพรกล่าวย้ำ

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น นายธัญญา  เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562และได้จัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกำหนดจุดอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 155 แห่ง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการกว่า 1,850 นายพร้อมยานพาหนะทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอุปกรณ์กู้ภัย สำหรับอุทยานทางทะเลหรืออุทยานที่มีแหล่งน้ำให้จัดเตรียมเรือที่มีประสิทธิภาพใช้ในการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีด้วยนอกจากนี้ ได้กำชับให้ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ควบคุมมิให้มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในอุทยานแห่งชาติ รักษาความสะอาดในบริเวณต่างๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ/ห้องส้วม และห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดตามมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยและการบริการนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ นายธัญญา กล่าวตอนท้ายว่าสำหรับวันที่ 14 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันครอบครัว ทางกรมฯ ได้เปิดให้เข้าอุทยานแห่งชาติ 115 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 60 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 87 แห่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยแต่อย่างใด

นายโสภณ ทองดี โฆษกประจำกระทรวง กล่าวสรุปตอนท้ายว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ของ ทส. ทุกคน มีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของ ทส. เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดศูนย์บริการประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็ปไซต์ http://id.mnre.go.th/th/index ตลอด 24 ชั่วโมง

ประชาสัมพันธ์ ทส.

แกลเลอรี่