ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ขอเชิญติดตามรับชมรายการ "ศาสตร์พระราชา สูการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ขอเชิญติดตามรับชมรายการ "ศาสตร์พระราชา สูการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ขอเชิญติดตามรับชมรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ตอน 5 ปีแห่งการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562