ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

ทส. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

ทส. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (22 เมษายน 2562) เวลา 13.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายโสภณ  ทองดี) ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ ที่ประชุมร่วมพิจารณาเรื่องที่สำคัญ 3 เรื่อง ดังนี้
1) มาตรการจัดการขยะพลาสติก
2) มาตรการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก
3) มาตรการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โดยเป้าหมายที่ 1 ลดและเลิกใช้พลาสติกเป้าหมาย ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เลิกใช้ภายในปี 2562 จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (cap seal) ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมของสารอ็อกโซ่ (Oxo) และ ไมโครบีด (Microbead) 
- เลิกใช้ภายในปี 2565 จำนวน 4 ชนิดได้แก่ ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) และหลอดพลาสติก
และเป้าหมายที่ 2 การนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 ภายในปี 2570

ภาพ/ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่