ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ

ทส. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ

             ทส.ผนึกกำลังทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ล่าสุดมีการบูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อ โดยเน้นให้ความสำคัญตั้งแต่ระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน หากกรณีเกิดการเผาในพื้นที่จะต้องดับให้เร็ว เพื่อป้องกันการลุกลาม ประกอบกับวางมาตรการยั่งยืนเน้นการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า “รัฐได้ป่า ประชาชนได้ที่ทำกิน
              โดยในโอกาสนี้ (23 เมษายน 2562)  นายเถลิงศักดิ์  เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วย นายดุลฤทธิ์ ฤทัยวรุณรัตน์  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ นายสมโภชน์ มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนางชญานันท์  ภักดีจิตต์ ผู้อำนวยการกองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการเกิดไฟป่าสามารถแจ้งเหตุไฟป่าได้ที่สายด่วน (Hotline) เฝ้าระวังไฟป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายเลข 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพ: อาทิตยา, ข่าวและเผยแพร่: จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่