ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา

ทส. เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา

   วันนี้ (24 เมษายน 2562) นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันจักรี ณ พระลานพระราชวังดุสิต ทั้งนี้ 5 ศาสนา มีพิธี ดังนี้

- ศาสนาพุทธ พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
- ศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร
- ศาสนาคริสต์ ผู้นำศาสนาคริสต์และคณาจารย์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร
- ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คณะพราหมณ์สวดถวายพระพร
- ศาสนาซิกข์ สังคีตาจารย์ และศาสนาจารย์ สวดกีรตัน และอัรดาลขอพรจากพระศาสดา

 

ภาพ : ศรัณญภัทร  ข่าว / เผยแพร่ : ปริตา

แกลเลอรี่