ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพฯ เดินหน้าแก้ปัญหาแล้งอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงทรัพฯ เดินหน้าแก้ปัญหาแล้งอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงทรัพฯ เดินหน้าแก้ปัญหาแล้งอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำ และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แถลงข่าวการเตรียมการช่วยเหลือภัยแล้ง โดยในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังในพื้นที่ภัยแล้ง จำนวน 5 จังหวัด 13 อำเภอ 39 ตำบล 287 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา ตราด และชลบุรี ด้านกรมทรัพยากรน้ำ มีแผนเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1,894 แห่ง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โดยในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 – 11 หรือ โทร 1310 กด 5  สำหรับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2666 7099 และระบบขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งออนไลน์ http://1310.dgr.go.th

ข่าว: จันทร์เพ็ญ, ภาพและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่