ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประธานคณะกรรมการ อ.ส.พ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัย

ประธานคณะกรรมการ อ.ส.พ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการมูลนิธิ ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัย  ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรุงเทพฯ  โอกาสนี้ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์) ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่