ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดเสวนา "เพิ่มคุณค่าทางทะเลไทย ทำอย่างไรให้ยั่งยืน

ทส. จัดเสวนา "เพิ่มคุณค่าทางทะเลไทย ทำอย่างไรให้ยั่งยืน

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และเสวนาในหัวข้อ "เพิ่มคุณค่าทางทะเลไทย ทำอย่างไรให้ยั่งยืน" เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงทิศทางการดำเนินงานภายใต้การปฏิรูปงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

   วันนี้ (1 พฤษภาคม 2562) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มคุณค่าทางทะเลไทย ทำอย่างไรให้ยั่งยืน" พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ ซึ่งได้ฝากข้อคิดไว้ว่า การรักษาทรัพยากร ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของคนทุกคน

จากนั้น มีการเสวนา "เพิ่มคุณค่าทางทะเลไทย ทำอย่างไรให้ยั่งยืน มีเนื้อหาดังนี้
- ด้านป่าชายเลน ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว
- ด้านสัตว์ทะเลหายาก ผศ.ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
- ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง คุณศศิน เฉลิมลาภ
- ด้านขยะพลาสติกทะเล คุณภราดร จุลชาติ
- ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน คุณบรรจง นฤพรเมธี
- ผู้ดำเนินรายการ คุณวิทย์ สิทธิเวคิน

 

 

ภาพ : อนุชา , ข่าว / เผยแพร่ : ปริตา

แกลเลอรี่