ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สป.ทส. ให้การต้อนรับ ปภ.ในการศึกษาดูงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ของ ทส.

สป.ทส. ให้การต้อนรับ ปภ.ในการศึกษาดูงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ  (e-Project Tracking System) ของ ทส.

              วันนี้ (2 พ.ค.62) เวลา 13.30 น. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นายณัฐวรรธน์ พรรังสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ในการศึกษาดูงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project Tracking System ของ ทส. เนื่องจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดตามและประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการติดตามและประเมินผลผู้ใช้ระบบงาน มีความสะดวก ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เห็นว่าสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีระบบติดตามและประเมินผลโครงการ  (e-Project Tracking System) ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นต้นแบบในการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี         
              โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการศึกษาดูงาน พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทรผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าทีกองยุทธศาสตร์และแผนงานให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ภาพข่าว : เผยแพร่ / ศรัณญภัทร

แกลเลอรี่