ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การลงพื้นที่ตรวจติดตามระบบกระจายน้ำด้วยระบบแสงอาทิตย์ ผต.ทส.(นายโสภณ ทองดี) ณ จ.ขอนแก่น (7 พ.ค.62)

การลงพื้นที่ตรวจติดตามระบบกระจายน้ำด้วยระบบแสงอาทิตย์ ผต.ทส.(นายโสภณ ทองดี) ณ จ.ขอนแก่น (7 พ.ค.62)

แกลเลอรี่