ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติตาดโตน

ทส. ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติตาดโตน

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2562) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติตาดโตน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 

ภาพ : อนุชา , ข่าว/เผยแพร่ : ปริตา

แกลเลอรี่