ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จัดงานปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2562

ทส. ร่วมกับมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จัดงานปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2562

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดงานปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2562 เพื่อเชิญประชาชนทุกคนทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ส่งเสริมธรรมะ และรักษาธรรมชาติ ณ ศาลาเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

   วันนี้ (8 พฤษภาคม 2562) พระไพศาล วิสาโล ประธานมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ร่วมกับ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้ง ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมจัดงาน ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2562 พร้อมแจกกล้าไม้ จำนวน 35,000 ต้น ให้กับประชาชนผู้มาร่วมงาน เพื่อร่วมกันทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยงานปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2562 นี้ มีภาคีเครือข่ายจาก ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ร่วมกันจัดงานทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง ทั้งนี้ ภายในงาน มีกิจกรรม ดังนี้

- การร่วมกันกล่าวคำปณิธาน ทำบุญสร้างป่า นำโดย พระไพศาล วิสาโล

- การปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ จากประเทศอินเดีย รวมถึง ต้นสาละอินเดีย จากประเทศเนปาล และต้นอื่นๆ อีกมากมาย

- การเสวนา Tree Talk เรื่องจริงจากนักปลูกโลกดีงาม โดย พ่อคำเดื่อง ภาษี และ คุณโจน จันใด ดำเนินรายการโดย คุณสมศักดิ์ สมจิตร

- ตักบาตรต้นไม้ พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

- มอบรางวัลนักปลูกโลกดีงาม จำนวน 3 รางวัล คือ

   1. รางวัล ปลูกต้นไม้ สร้างป่า ในที่ดินของตนเอง

   2. รางวัล ปลูกต้นไม้ สร้างป่า ในที่ดินของตนเอง (คณะบุคคล)

   3. รางวัล ปลูกต้นไม้ สร้างป่า ในที่ดินสาธารณะ 

 

ภาพ : อนุชา , ข่าว/เผยแพร่ : ปริตา

แกลเลอรี่