ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ผต.ทส.(นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) ในเขตตรวจราชการที่ 12 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 13 พ.ค.62

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ผต.ทส.(นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) ในเขตตรวจราชการที่ 12 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 13 พ.ค.62