ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปกท.ทส. ตรวจติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดน่าน

ปกท.ทส. ตรวจติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดน่าน

ปกท.ทส. ตรวจติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดน่าน

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม Nan warroom ศูนย์ป่าไม้น่าน อ.เมือง จ.น่าน โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (แพร่) ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้น่าน ทสจ.น่าน ผู้แทนกรมอุทยานแหางชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่า ท้องที่จังหวัดน่าน โดยปลัด ทส. ได้ให้แนวคิดการดำเนินงานให้ละเอียด ชัดเจน และทำความเข้าใจกับประชาชนให้ตรงกัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ คทช.

ภาพและข่าว: กรมป่าไม้, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่