ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สป.ทส.ร่วมกับ คพ. ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สป.ทส.ร่วมกับ คพ. ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

               สป.ทส.ร่วมกับ คพ. ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

              วันที่ 16  พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กรมควบคุมมลพิษ ถวายพระพรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณ ชั้น G  อาคารกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : ระพีพัฒน์, จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่