ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับอีซูซุ ส่งมอบโครงการ "อีซูซุ ให้น้ำ... เพื่อชีวิต" ณ โรงเรียนด่านอุดมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ทส. ร่วมกับอีซูซุ ส่งมอบโครงการ "อีซูซุ ให้น้ำ... เพื่อชีวิต" ณ โรงเรียนด่านอุดมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ทส. ร่วมกับอีซูซุ ส่งมอบโครงการ "อีซูซุ ให้น้ำ... เพื่อชีวิต" ณ โรงเรียนด่านอุดมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับ  กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย จัดพิธีส่งมอบโครงการ "อีซูซุให้น้ำ... เพื่อชีวิต" ณ โรงเรียนด่านอุดมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

โดยในวันนี้ (17 พ.ค. 62)​ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา)​ พร้อมด้วย นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผู้บริหารกลุ่มตรีเพชรอีซูซุ ร่วมทำพิธีส่งมอบโครงการ "อีซูซุให้น้ำ... เพื่อชีวิต" ณ โรงเรียนบ้านด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนักเรียน ครูอาจารย์ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานกว่า 200 คน มีศิลปินดารา คุณก้อง สหรัถ สังคปรีชา ร่วมประชาสัมพันธ์​โครงการ​และร่วมกิจกรรมนันทนาการกับเด็กๆ นักเรียนที่มาร่วมงาน

สำหรับโครงการ "อีซูซุให้น้ำ... เพื่อชีวิต" เป็นความร่วมมือของ กลุ่มตรีเพชร กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดจากแหล่งน้ำบาดาล ดำเนินโครงการต่อเนื่อง มาเป็นปีที่ 7 โดยโรงเรียนด่านอุดมศึกษานี้ เป็นแห่งที่ 33 ซึ่งเดิมประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มอย่างรุนแรงและปัญหาการปนเปื้อนของหินปูนในน้ำำ ซึ่งโครงการนี้ได้จัดสร้างระบบขุดเจาะน้ำบาดาลและสาธิตน้ำดื่มโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาดและสามารถสร้างรายได้ให้โรงเรียนจากการจำหน่ายน้ำดื่มสะอาดที่ผลิตจากระบบแก่ชุมชนในท้องถิ่นด้วย

ภาพ: ธนชัย, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่