Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. โดย อบก. และภาคีพันธมิตร เชิญชวน “วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run” สร้างบุญ มอบแสงสว่าง ลดก๊าซเรือนกระจกแก่โรงเรียนขาดแคลนต่างจังหวัด

ทส. โดย อบก. และภาคีพันธมิตร เชิญชวน “วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run”  สร้างบุญ มอบแสงสว่าง ลดก๊าซเรือนกระจกแก่โรงเรียนขาดแคลนต่างจังหวัด

ทส. โดย อบก. และภาคีพันธมิตร เชิญชวน “วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run”  สร้างบุญ มอบแสงสว่าง ลดก๊าซเรือนกระจกแก่โรงเรียนขาดแคลนต่างจังหวัด

                กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โครงการนอร์ธ ปาร์ค บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก จัดงาน“วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run” เพื่อประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน กระตุ้นให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และโครงการนอร์ธ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ นำไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เปลี่ยนหลอดไฟประหยัดและลดใช้พลังงาน รวมถึงจัดค่ายเยาวชนให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน แก่เด็กโรงเรียนขาดแคลนในจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวัน และปลูกต้นไม้ เพิ่มแหล่งดูดซับคาร์บอนให้แก่โลก
                 วันนี้ (24 พฤษภาคม 2562) ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และเครือข่ายภาคี แถลงข่าวและเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วม “วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run” ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานวิ่งแบบไร้คาร์บอน (Zero Carbon Run) ด้วยการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Offsetting) ที่เกิดจากกิจกรรมภายในงานทั้งหมด โดยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง การพักแรมของผู้เข้าร่วมงาน อาหารและการประกอบอาหารภายในงาน การใช้ไฟฟ้าภายในงาน เอกสารแจก และขยะของเสีย โดยนำคาร์บอนเครดิตที่ได้รับบริจาคจากโครงการ MitrPhol Bio-Power (Danchang)-Block 2 ของบริษัท มิตรผล ไบโอพาวเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด ซึ่งเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) กับ อบก. มาชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้นับได้เท่ากับศูนย์ หรือที่เรียกว่า Carbon Neutral”
                  ทั้งนี้ นักวิ่งรักษ์โลกทุกท่านจะได้รับเสื้อ Upcycling Running T-Shirt (100% Recycle PET) ผลิตจากขยะพลาสติกที่เก็บได้ในพื้นที่จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการ Upcycling the Oceans ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยนำขวดพลาสติกใสหรือขวด PET ที่ถูกทิ้งเป็นขยะแล้ว มาแปรรูปและพัฒนาออกแบบเป็นเสื้อ โดยเสื้อวิ่ง 1 ตัว จะใช้ขวด PET จำนวน 12 ขวด ในการจัดงานครั้งนี้ ใช้เสื้อวิ่งจำนวนทั้งสิ้น 2,600 ตัว เท่ากับสามารถช่วยกันลดขยะพลาสติกจำนวนถึง 31,200 ขวด นอกจากนั้น ยังได้รับของที่ระลึกที่น่าสนใจอย่าง “ขวดน้ำพับเก็บได้ Fill Fest” บรรจุภัณฑ์ที่ทำให้การดื่มน้ำของเราสะดวกมากขึ้น สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่ นอกจากจะลดขยะแล้ว ยังประหยัดทรัพยากรไปในตัวได้รับการสนับสนุนโดย เอสซีจี อีกด้วย
                   การจัดงาน “วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
                   - การวิ่งประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท ผู้ชนะเลิศได้รับโล่รางวัล อันดับ 1-3 ได้รับของรางวัล
                   - การวิ่งประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท ผู้ชนะเลิศได้รับโล่รางวัล อันดับ 1-3 ได้รับของรางวัล
                   - การวิ่งประเภท VIP ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,000 บาท ไม่มีการแข่งขัน
                   นักเข้าร่วมวิ่งที่เข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญ ถุงผ้าร่มหูรูดที่ระลึก และ “ขวดน้ำพับเก็บได้ Fill Fest” สำหรับนักวิ่งประเภท VIP จะได้รับเกียรติบัตรเพิ่มเติม
                   นอกจากนี้ มีการประกวดแฟนซี ธีม “ลดโลกร้อน” ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องแต่งกายที่สื่อถึงภาวะโลกร้อน หรือตกแต่งชุดวิ่งด้วยวัสดุสิ่งของแบบใช้ซ้ำ (Reuse) หรือแบบใช้แปรรูป (Recycle) โดยของรางวัลเป็น "กล่องข้าวรักษ์โลก" ทำจากฟางข้าวสาลี ๖๐% ทนร้อน เข้าไมโครเวฟได้ ย่อยสลายเองภายใน 3 ปี เมื่อฝังดิน พร้อมถุงผ้าดิบ มูลค่า 500 บาท ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครวิ่งได้ที่ https://is.gd/y9Hiqw  หรือ หรือที่  http://bit.ly/Green-Low-Carbon-Run-2019

ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : อาทิตยา, จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่