Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันนี้ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศูนย์กู้ภัยฯภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต ​

วันนี้ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศูนย์กู้ภัยฯภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต ​
          วันนี้ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศูนย์กู้ภัยฯภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต ​
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอุทยานแห่งชาติทางทะเล จำนวน ๒๖ แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก นอกจากทรัพยากรธรรมชาติที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ความสำคัญแล้ว ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวกรมอุทยานแห่งชาติฯได้มุ่งเน้นมาโดยตลอด ซึ่งก่อนหน้านี้กรมอุทยานแห่งชาติฯได้จัดตั้งศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ จำนวน ๖ ศูนย์ ตามภาคต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานด้านการป้องกันและการกู้ภัย ออกปฏิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินอพยพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการฝึกอบรม ฝึกซ้อม และฝึกปฏิบัติให้มีรู้ความชำนาญให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
          สำหรับโครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความคล่องตัวในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทันท่วงที ซึ่งจะมีการฝึกการกู้ภัยทั้งภาคทฤษฎีและการใช้อุปกรณ์กู้ภัยต่างๆ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

แกลเลอรี่