ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 28 มิ.ย.60 เวลา 13.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการและมาตรฐานความปลอดภัยในการประกอบกิจกรรมดำน้ำตื้น (Snorkeling) ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ

วันที่ 28 มิ.ย.60 เวลา 13.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการและมาตรฐานความปลอดภัยในการประกอบกิจกรรมดำน้ำตื้น (Snorkeling) ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ

วันที่ 28 มิ.ย.60 เวลา 13.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการและมาตรฐานความปลอดภัยในการประกอบกิจกรรมดำน้ำตื้น (Snorkeling) ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน นายทรงธรรม สุขสว่าง ผอ.สอช. นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผอ.สบอ.5 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ. 4 นายณัฐพล รัตนพันธ์ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล และผู้เข้ารับการฝึกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติทางทะเล มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต
 

แกลเลอรี่