ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (29 มิถุนายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ เจรจาจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 1 (Thai – EU FLEGT-VPA) โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทยประกอบด้วย นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายประลอง ดำรงไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมคณะเจรจาฯ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

วันนี้ (29 มิถุนายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ เจรจาจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 1 (Thai – EU FLEGT-VPA) โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทยประกอบด้วย นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายประลอง ดำรงไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมคณะเจรจาฯ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

          วันนี้ (29 มิถุนายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ เจรจาจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 1 (Thai – EU FLEGT-VPA) โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทยประกอบด้วย นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายประลอง ดำรงไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมคณะเจรจาฯ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว
          ในการนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอกระบวนการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreements :VPA) ในประเทศไทย และความสนใจที่จะมีข้อตกลง VPA กับ EU โดยวันนี้คณะผู้แทนไทย และ EU ได้มีการหารือกันถึงเนื้อหาในข้อตกลง VPA และระบบการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (Timber Legality Assurance System : TLAS) ซึ่ง EU เองได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในกระบวนการ VPA จากการที่ผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุน

แกลเลอรี่