ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เยี่ยมชมโรงงานของบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

เยี่ยมชมโรงงานของบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

เยี่ยมชมโรงงานของบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

วันนี้ (4 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจการราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เยี่ยมชมโรงงานของบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (Biodegradable Packaging for Environment Co., Ltd.) ณ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิต เกรซ ภาชีวะจากเยื่อพืชธรรมชาติ (Gracz Natural Plant Fiber Product) โดยมีนายแพทย์ วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ภาชีวะเกรซ จากเยื่อพืชธรรมชาติ ซึ่งภาชีวะเกรซ คือ ภาชนะเพื่อชีวิตที่ยืนยาว ผลิตขึ้นจากเยื่อพืชธรรมชาติ จำพวก non-wood fiber เช่น ชานอ้อย ไผ่ ฟางข้าว มีคุณสมบัติอันได้แก่ ปลอดภัยไร้สารก่อมะเร็ง สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -4 ถึง 250 องศาเซลเซียส ไม่มีพลาสติกเคลือบ และสามารถย่อยสลายด้วยวิธีการฝังกลบใน 45 วัน เป็นอีกผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสนับสนุนนโยบายในการลดพลาสติก และงดกล่องโฟมที่ใช้บรรจุอาหาร และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : กันต์ธรี, จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่