ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตรวจเยี่ยมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท และศูนย์ป่าไม้จังหวัดชัยนาท

ตรวจเยี่ยมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท และศูนย์ป่าไม้จังหวัดชัยนาท

ตรวจเยี่ยมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท และศูนย์ป่าไม้จังหวัดชัยนาท

                วันนี้ (4 มิถุนายน 2562) เวลา 15.30 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจการราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท (ทสจ.ชัยนาท) พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการในระดับพื้นที่ โดยให้ ทสจ. เป็นศูนย์กลางการประสานงานของกระทรวงในพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่และเร่งรัดโครงการ คทช. ให้มีปรับปรุงและพัฒนาอาคารสำนักงาน ให้เป็นต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อีกทั้งให้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ทสม., เครือข่ายธรรมชาติเรารักแม่น้ำท่าจีน 
                ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายธีรพล ศรีโมรา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาทและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท และศูนย์ป่าไม้จังหวัดชัยนาท อ. สรรพยา จ. ชัยนาท

ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : กันต์ธรี, จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่