Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

ทส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

ทส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 "Beat Air Pollution: หยุดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม" เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งเป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบและองค์กรต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้อง แกรนด์ ไดมอน บอลรูม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

วันนี้ (5 มิถุนายน 2562) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด "Beat Air Pollution: หยุดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม" กำหนดโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความตื่นตัว มุ่งเน้น ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ และเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "บทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศระดับประเทศ" และร่วมเสวนา หัวข้อ "การขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหามลพิษคุณภาพอากาศ" พร้อมทั้งเป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 ท่าน และองค์กรต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 องค์กร

ภาพ: ธนชัย, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

 

แกลเลอรี่