Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ปกท.ทส. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก กลุ่มเซ็นทรัล

ปกท.ทส. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก กลุ่มเซ็นทรัล

ปกท.ทส. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก กลุ่มเซ็นทรัล

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก "Central Group Love the Earth" เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติก ปลูกต้นไม้รอบศูนย์การค้า และฟื้นฟูผืนป่า

วันนี้ (6 มิถุนายน 62) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา)​ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดขึ้นโดย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ภายใต้คำขวัญของ UNEC ประจำปี 2562 "Beat Air Pollution" กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย Workshop คนรักษ์สิ่งแวดล้อม งานเสวนา รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ภาพ: ธนชัย, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่