ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 12 มิ.ย.62 ผต.โสภณ ทองดี ตรวจราชการ ตามถารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ (สทภ.1 (ลำปาง)) ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

วันที่ 12 มิ.ย.62 ผต.โสภณ ทองดี ตรวจราชการ ตามถารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ (สทภ.1 (ลำปาง)) ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่