ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผต.ทส. ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ประชุมตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่12 หน่วยงาน ทส. ใน จ.มหาสารคาม

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผต.ทส. ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ประชุมตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่12 หน่วยงาน ทส. ใน จ.มหาสารคาม