ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ผต.ทส.นายนพพล ศรีสุข ตรวจราชการตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ผต.ทส.นายนพพล ศรีสุข ตรวจราชการตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา