ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2560) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการปลูกบำรุงป่าและการทำไม้สักตัดสางขยายระยะของสวนป่าขุนแม่คำมี และเป็นประธานเปิดป้ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับในพิธีเปิด และผู้ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2560) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการปลูกบำรุงป่าและการทำไม้สักตัดสางขยายระยะของสวนป่าขุนแม่คำมี และเป็นประธานเปิดป้ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับในพิธีเปิด และผู้ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ

        วันนี้ (5 กรกฎาคม 2560) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการปลูกบำรุงป่าและการทำไม้สักตัดสางขยายระยะของสวนป่าขุนแม่คำมี และเป็นประธานเปิดป้ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับในพิธีเปิด และผู้ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ ประกอบด้วย นายวิจารย์ สิมา ฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายประลอง ดำรงไทยโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอร้องกวาง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
        ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
        1.ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมแก่นักศึกษา ผู้ประกอบการและประชาชน ที่สนใจทั่วไปให้มีทักษะการเป็นช่างฝีมือผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ในขั้นต้นและขั้นสูง
        2. เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงงานแปรรูปไม้ โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้และอุสาหกรรมต่อเนื่อง
        3. เพื่อเป็นการฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น
        4. เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักและบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้
        5. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้สัก
        6. เพื่อเป็นการสร้างรายได้ในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับไม้สัก ให้แก่ผู้ประกอบการประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนอีกช่องทางหนึ่ง
        7. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนและชุมชนในการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ
        8. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าธรรมชาติ

แกลเลอรี่