ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การตรวจราชการการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของ หน.ผต.ทส.(นายเสริมยศ สมมั่น)และ ผต.ทส.(นายสากล ฐิะกุล) จ.สมุทรสาคร 21 มิ.ย 62

การตรวจราชการการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของ หน.ผต.ทส.(นายเสริมยศ สมมั่น)และ ผต.ทส.(นายสากล ฐิะกุล) จ.สมุทรสาคร 21 มิ.ย 62