ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run

วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run

วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run

วันนี้ (๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๕.๐๐ น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run” ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาภาวะลดโลกร้อน ด้วยการอุปโภคบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าที่ติดฉลากคาร์บอน ฉลากลดโลกร้อน การลดการใช้พลาสติก การคัดแยกขยะ และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร และนักวิ่งฟันรัน ระยะทาง ๕ กิโลเมตร อีกทั้งร่วมเดินวิ่งในระยะฟันรัน โดยได้มอบโล่รางวัลให้กับนักวิ่งที่ชนะการแข่งขันในแต่ละรุ่น และมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานภาคีที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้อีกด้วย

กิจกรรม “วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาภาวะลดโลกร้อน ด้วยการอุปโภคบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าที่ติดฉลากคาร์บอน ฉลากลดโลกร้อน การลดการใช้พลาสติก การคัดแยกขยะ และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานวิ่งแบบไร้คาร์บอน (Zero Carbon Run) ด้วยการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Offsetting) ที่เกิดจากกิจกรรมภายในงานทั้งหมด โดยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง การพักแรมของผู้เข้าร่วมงาน อาหารและการประกอบอาหารภายในงาน การใช้ไฟฟ้าภายในงาน เอกสารแจก และขยะของเสีย โดยนำคาร์บอนเครดิตที่ได้รับบริจาคภาคีเครือข่ายซึ่งเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) กับ อบก. มาชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้นับได้เท่ากับศูนย์ หรือที่เรียกว่า Carbon Neutral นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้ว ยังได้มีการนำรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไปจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนลดโลกร้อน และเปลี่ยนระบบหลอดไฟประหยัดพลังงานให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดกาญจนบุรี และมีการนำขยะขวดพลาสติกมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นเสื้อวิ่งให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นเสื้อ Upcycling Running T-Shirt (100% Recycle PET) โดยนำขวดพลาสติกใสหรือขวด PET ที่ถูกทิ้งเป็นขยะแล้ว มาแปรรูปและพัฒนาออกแบบเป็นเสื้อ โดยเสื้อวิ่ง 1 ตัว จะใช้ขวด PET จำนวน 12 ขวด และมีการจัดแสดงนิทรรศการลดโลกร้อน Green & Low Carbon เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรภายในงาน

ภาพ: รดินธร, ข่าว: จันทร์เพ็ญ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่