ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานการประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด "การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า"

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานการประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด "การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า"

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอเรียนเชิญนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วม #งานการประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด "การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า" ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ภายในงานพบกับ

* การประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการ (บรรยาย , โปสเตอร์)

* นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ , กรมป่าไม้ , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

* กิจกรรมของวนกรรุ่นใหม่

* การบรรยายพิเศษ

* การอภิปราย

* เสวนาวิชาการ 
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562)
- เสวนา “การป่าไม้ก้าวไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า” ภาครัฐ และ ภาคเอกชน โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

(วันที่ 20 สิงหาคม 2562)
- เสวนา เรื่อง “ขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่าให้ก้าวหน้าได้อย่างไร” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- สรุปการนำเสนอจาก Student Forum , สรุปการประชุมและมอบรางวัล

❤🌳
#ออป
#การประชุมการป่าไม้2562
#การป่าไม้ก้าวไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า

เผยแพร่: อาทิตยา