ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้จัดการประชุมครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆ โดยมี ปลัดกระทรวง ทส. และเลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ มีประเด็นสำคัญของการประชุมฯ ได้แก่

- รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ และรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑)

- ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก และความคืบหน้ากรณีเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ตู้สินค้า ท่าเรืออุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

- การพิจารณาโครงการด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และด้านนโยบาย/การบริหารจัดการ

- ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการและคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

- การกำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ไฮบริด และการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ขอรับใบอนุญาตทำรายงานให้มีความเหมาะสมและครอบคลุม

เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่