ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทบ. MOU กปน. เชื่อมโยงข้อมูลการใช้น้ำประปาและน้ำบาดาล เพื่อผนึกกำลังให้บริการประชาชน

ทบ. MOU กปน. เชื่อมโยงข้อมูลการใช้น้ำประปาและน้ำบาดาล เพื่อผนึกกำลังให้บริการประชาชน

ทบ. MOU กปน. เชื่อมโยงข้อมูลการใช้น้ำประปาและน้ำบาดาล เพื่อผนึกกำลังให้บริการประชาชน

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 606 สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการประปานครหลวง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการใช้น้ำประปาและน้ำบาดาล ระหว่าง กปน. กับ ทบ. เพื่อผนึกกำลังให้บริการประชาชน โดยบูรณาการข้อมูลสารสนเทศการให้บริการน้ำประปาและน้ำบาดาล อาทิ การเชื่อมโยงแผนที่ระบบท่อประปา บ่อน้ำบาดาล ข้อมูลแผ่นดินทรุดตัว ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลของ 2 หน่วยงานในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล ในงานวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการควบคุมการใช้น้ำบาดาล ในพื้นที่ที่มีน้ำประปาเข้าถึง อันจะก่อให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่