Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สป.ทส. เป็นเจ้าภาพสวดพระอธิธรรมศพบิดาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

สป.ทส. เป็นเจ้าภาพสวดพระอธิธรรมศพบิดาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

สป.ทส. เป็นเจ้าภาพสวดพระอธิธรรมศพบิดาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2562) เวลา 19.00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย รองปลัด ทส. ผู้ตรวจราชการ ทส. อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อวิรัตน์  ดำรงค์ไทย บิดานายประลอง  ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในโอกาสที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพร่วมการสวดพระอภิธรรม ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่