ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สป.ทส. เป็นเจ้าภาพสวดพระอธิธรรมศพบิดาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

สป.ทส. เป็นเจ้าภาพสวดพระอธิธรรมศพบิดาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

สป.ทส. เป็นเจ้าภาพสวดพระอธิธรรมศพบิดาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2562) เวลา 19.00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย รองปลัด ทส. ผู้ตรวจราชการ ทส. อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อวิรัตน์  ดำรงค์ไทย บิดานายประลอง  ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในโอกาสที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพร่วมการสวดพระอภิธรรม ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่