ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. พร้อมด้วย ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปกท.ทส., นายไพศาล วิมลรัตน์ ผวจ.น่าน, นายประลอง ดำรงค์ไทย ผต.ทส., นายเฉลิมชัย ปาปะทา รอง ออส. และนายจงคล้าย วรพงศธร รอง อปม. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานบนพื้นที่สูง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) ณ หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำดอยน้ำงาว ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. พร้อมด้วย ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปกท.ทส., นายไพศาล วิมลรัตน์ ผวจ.น่าน, นายประลอง ดำรงค์ไทย ผต.ทส., นายเฉลิมชัย ปาปะทา รอง ออส. และนายจงคล้าย วรพงศธร รอง อปม. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานบนพื้นที่สูง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) ณ หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำดอยน้ำงาว ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน

         วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. พร้อมด้วย ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปกท.ทส., นายไพศาล วิมลรัตน์ ผวจ.น่าน, นายประลอง ดำรงค์ไทย ผต.ทส., นายเฉลิมชัย ปาปะทา รอง ออส. และนายจงคล้าย วรพงศธร รอง อปม. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานบนพื้นที่สูง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) ณ หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำดอยน้ำงาว ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน
         ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องชุมชน โดยกล่าวขอบคุณชุมชนที่ช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ผวจ.น่าน ร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร ทส. พร้อมทั้งนำเรียนท่าน รมว.ทส. ถึงความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาบนพื้นที่สูงในพื้นที่ จ.น่าน ซึ่งได้ร่วมกับคณะทำงานของ ทส. พิจารณาข้อมูลแผนที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบ โดยมีแนวทางการดำเนินงานต่อไป คือ มอบหมายให้นายอำเภอ ทั้ง 15 อำเภอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่เกษตรฯ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน ให้มีการปรับเปลี่ยนพืชเกษตรเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวควบคู่กับการรักษาพื้นที่ป่า ซึ่งสอดคล้องตามศาสตร์พระราชา และนโยบายรัฐบาล "รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน”

แกลเลอรี่