ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การจัดการน้ำเสีย เปิด "ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย" ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสีย เป็นการติดตามและเฝ้าระวังเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสีย ได้แก่

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การจัดการน้ำเสีย เปิด "ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย"
     ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสีย เป็นการติดตามและเฝ้าระวังเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสีย ได้แก่

     วันนี้ (17 กรกฎาคม 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การจัดการน้ำเสีย เปิด "ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย"
     ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสีย เป็นการติดตามและเฝ้าระวังเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสีย ได้แก่
1. ผลการดำเนินงานของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา ในเรื่องคุณภาพน้ำ ค่าใช้จ่าย สถานภาพเครื่องจักร การประชุมทางไกล และการรักษาความปลอดภัย
2. การบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ
3. การประชุมระหว่างประเทศ
4. การรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแบบ Real time โดยใช้กล้องโดรนคุณภาพสูง
5. การรายงานผลคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
6. การรายงานสถานการณ์เครื่องจักรของระบบบำบัดน้ำเสีย
7. การรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือบริเวณใกล้เคียง
8. การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
     ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา เป็นประธานเปิดศูนย์ดังกล่าวฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย ทั้งนี้ นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้บริหาร เข้าร่วมงาน ณ องค์การจัดการน้ำเสีย อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่